Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 94× 75× 174×

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837)

České jménosnovačka černobřichá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Az.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška0-650

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr218416
Smyk916122
Prosev0212
Neurčeno2454593
Zemní past651210
Žlutá miska2002
Sklepávání12251219
Nárazová past2005
Eklektor0705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (174 použitých nálezů)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Suché lesní lemy1032
Skalní stepi na jiných horninách0011
Lužní lesy nížin2104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Neurčeno2250287
Písčiny0101
Lesní okraje1706
Dubohabřiny2605
Ovocné sady s luční vegetací1001
Paseky2002
Suché křoviny1214
Mezofilní louky0011
Vřesoviště nižších poloh1202
Xerotermní travinobylinná společenstva1505
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Reliktní bory na skalách41456
Suťové a roklinové lesy0101
Suché doubravy36177
Lesostepní doubravy2517
Ostatní pole0001
Rašelinné bory0001
Kamenolomy2624
Suché louky31118
Stinné skály nižších poloh1303
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci0202
Luční ostřicové mokřady0011
Kamenité suti nižších poloh4002
Lesy0101
Mokré louky0101
Přirozené lesy1001
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy