Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 2x 94x 50x 149x

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837)

České jménosnovačka černobřichá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy149 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Az.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk48010
Sklepávání12251219
Žlutá miska1001
Zemní past45128
Individuální sběr214112
Nárazová past2002
Eklektor0705
Prosev0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (64 použitých nálezů)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny1001
Lesní okraje1706
Křoviny a skupiny stromů mimo les1012
Xerotermní travinobylinná společenstva1505
pískovny1001
reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy0101
suché doubravy2101
lesostepní doubravy0011
Kamenolom2624
Xerotermy na jiných podkladech31118
Skály nižších a středních výšek1303
Ovocné sady a vinohrady0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15176
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Reliktní bory na skalních podkladech31455
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2506
Slatiniště0011
Lesní paseky1001
Kamenité sutě4002
Trnkové křoviny0101
Lužní lesy0101
Lesy0101
Vlhké louky0101
Přirozené lesy1001
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy