Kvadráty: 7159
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 1 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 3 4 0 3
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy