Kvadráty: 7159
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 3x 3x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 1 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 3 4 0 3
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy