Kvadráty: 7159
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Silně ohrožený 5x 5x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 1 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 2 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020