Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 11x 167x 51x 235x

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

České jménolistovník zlatolesklý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy235 nálezů, 129 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (235 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2042687
Individuální sběr1537042
Smyk816123
Zemní past3344228
Sklepávání2361046
Eklektor1203
Prosev2506
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (235 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2427394
Lesy2205
Louky a pastviny0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Paseky1001
Suťové a roklinové lesy1001
Suché lesní lemy1102
Vlhké louky0302
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1002
Mezofilní louky1102
Suché louky0002
Suťové lesy0201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4307
Pastviny0001
Lesní okraje510014
Pískovcová skalní města0101
Xerotermy na jiných podkladech611010
Slatiniště1102
Kamenolom1202
Ovocné sady917020
Porosty vysokých ostřic0101
Louky0302
Suťové a roklinové lesy0101
Květnaté bučiny1603
Reliktní bory na skalních podkladech62505
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2402
Močály1504
Lesní paseky0101
Písečné přesypy2203
Břehy tekoucích vod0202
Rákosiny, orobincové porosty1803
Kultury listnáčů192903
Lužní lesy2302
Bažinné olšiny1001
Přechodová rašeliniště0202
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
Smrkové monokultury3204
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1402
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kamenité sutě0101
Rašeliniště a slatiniště0101
Interiéry budov2002
Floristicky pestré křoviny0001
Borové monokultury0905
Horské smrčiny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Vrchoviště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy