Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 167× 53× 237×

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

České jménolistovník zlatolesklý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy237 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (237 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1016125
Neurčeno2042687
Individuální sběr1537042
Zemní past3344228
Sklepávání2361046
Eklektor1203
Prosev2506
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (237 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky711013
Neurčeno2427394
Lesy2205
Louky a pastviny0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Paseky2103
Suťové a roklinové lesy1303
Suché lesní lemy1102
Mokré louky0302
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1002
Mezofilní louky1102
Suché doubravy4307
Pastviny0001
Lesní okraje510014
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady1102
Kamenolomy1202
Ovocné sady s luční vegetací917020
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Louky0302
Bučiny nižších poloh1603
Reliktní bory na skalách62505
Lesostepní doubravy2402
Močály1504
Písčiny2203
Břehy tekoucích vod0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1803
Výsadby listnáčů192903
Lužní lesy nížin2302
Mokřadní olšiny1001
Rašeliniště0604
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
Výsadby jehličnanů31109
Porosty borůvek1402
Bylinné porosty břehů0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Interiéry budov2002
Suché křoviny0001
Horské smrčiny0101
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy