Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 21x 316x 33x 382x

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

České jménolistovník zlatolesklý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy382 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Fotografie
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (140 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk916119
Sklepávání45102056
Individuální sběr1437040
Zemní past85218
Eklektor1203
Prosev0101
Potrava rákosníků0201
?1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky1102
městské parky1001
dubohabřiny3507
Lesní okraje510014
travnaté stepi611010
osluněné skály nižších poloh0101
luční ostřicové mokřady1102
kamenolomy1202
ovocné sady bez bylinné vegetace2305
ostřicové porosty stojatých vod0101
Louky0302
suťové a roklinové lesy0101
bučiny nižších poloh1603
mokré louky0201
reliktní bory na skalách62505
A121100714015
lesostepní doubravy2402
Močály1504
Lesy2204
paseky0101
písčiny2203
Břehy tekoucích vod0202
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1803
Kultury listnáčů192903
údolní jasanoolšové luhy2302
bažinné olšiny1001
00000001001
rašeliniště0604
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
výsadby jehličnanů21007
horská vřesoviště1402
bylinné porosty břehů0101
kamenité suti nižších poloh0101
21211101102
interiéry budov2002
suché křoviny0001
horské smrčiny0101
skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019