Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 11x 167x 39x 223x

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

České jménolistovník zlatolesklý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy223 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Fotografie
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (137 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1435038
Smyk516117
Sklepávání2361046
Zemní past3244227
Eklektor1203
Prosev2506
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2205
Vlhké louky0302
mezofilní louky1102
městské parky1001
Suťové lesy0201
Lesní okraje510014
Pískovcová skalní města0101
Xerotermy na jiných podkladech611010
Slatiniště1102
Kamenolom1202
Ovocné sady917020
Porosty vysokých ostřic0101
Louky0302
Suťové a roklinové lesy0101
Květnaté bučiny1603
Reliktní bory na skalních podkladech62505
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2402
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3306
Močály1504
Lesní paseky0101
Písečné přesypy2203
Břehy tekoucích vod0202
Rákosiny, orobincové porosty1803
Kultury listnáčů192903
Lužní lesy2302
Bažinné olšiny1001
Přechodová rašeliniště0202
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
Smrkové monokultury3204
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1402
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kamenité sutě0101
Rašeliniště a slatiniště0101
Interiéry budov2002
Floristicky pestré křoviny0001
Borové monokultury0905
Horské smrčiny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Vrchoviště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy