Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 11x 167x 52x 236x

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

České jménolistovník zlatolesklý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy236 nálezů, 129 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (236 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2042687
Individuální sběr1537042
Smyk916124
Zemní past3344228
Sklepávání2361046
Eklektor1203
Prosev2506
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (236 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2427394
Lesy2205
Louky a pastviny0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Paseky2103
Suťové a roklinové lesy1303
Suché lesní lemy1102
Mokré louky0302
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1002
Mezofilní louky1102
Suché louky611012
Suché doubravy4307
Pastviny0001
Lesní okraje510014
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady1102
Kamenolomy1202
Ovocné sady s luční vegetací917020
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Louky0302
Bučiny nižších poloh1603
Reliktní bory na skalách62505
Lesostepní doubravy2402
Močály1504
Písčiny2203
Břehy tekoucích vod0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1803
Výsadby listnáčů192903
Lužní lesy nížin2302
Mokřadní olšiny1001
Rašeliniště0604
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
Výsadby jehličnanů31109
Porosty borůvek1402
Bylinné porosty břehů0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Interiéry budov2002
Suché křoviny0001
Horské smrčiny0101
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy