Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 167× 59× 243×

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

České jménolistovník zlatolesklý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy243 nálezů, 131 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (243 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1637043
Smyk1017126
Sklepávání2561048
Neurčeno2042687
Zemní past3344229
Nárazová past0101
Eklektor1203
Prosev2506
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (243 použitých nálezů)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2003
Suché louky711014
Neurčeno2629398
Lesy2205
Louky a pastviny0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Paseky2103
Suťové a roklinové lesy1303
Suché lesní lemy1102
Mokré louky0302
Mezofilní louky1102
Suché doubravy4307
Pastviny0001
Lesní okraje510014
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady1102
Kamenolomy1202
Ovocné sady s luční vegetací917020
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Louky0302
Bučiny nižších poloh1603
Reliktní bory na skalách62505
Lesostepní doubravy2402
Močály1504
Písčiny2203
Břehy tekoucích vod0202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1803
Výsadby listnáčů192903
Lužní lesy nížin2302
Mokřadní olšiny1001
Rašeliniště0604
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
Výsadby jehličnanů31109
Porosty borůvek1402
Bylinné porosty břehů0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Interiéry budov2002
Suché křoviny0001
Horské smrčiny0101
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy