Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Not endangered 6x 11x 167x 41x 225x

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

Czech namelistovník zlatolesklý
Threat levelNot endangered
Records225 nálezů, 120 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Viktor Střeštík
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Bibliography

Gallery
Statistics

By month


By altitude


By collecting method (139 used records)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1436039
Smyk616118
Sklepávání2361046
Zemní past3244227
Eklektor1203
Prosev2506
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (132 used records)
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy2205
Louky a pastviny0101
Vlhké louky0302
mezofilní louky1102
městské parky1001
Suťové lesy0201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4307
Lesní okraje510014
Pískovcová skalní města0101
Xerotermy na jiných podkladech611010
Slatiniště1102
Kamenolom1202
Ovocné sady917020
Porosty vysokých ostřic0101
Louky0302
Suťové a roklinové lesy0101
Květnaté bučiny1603
Reliktní bory na skalních podkladech62505
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2402
Močály1504
Lesní paseky0101
Písečné přesypy2203
Břehy tekoucích vod0202
Rákosiny, orobincové porosty1803
Kultury listnáčů192903
Lužní lesy2302
Bažinné olšiny1001
Přechodová rašeliniště0202
Xerotermní travinobylinná společenstva3605
Přirozené lesy0464
Smrkové monokultury3204
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1402
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kamenité sutě0101
Rašeliniště a slatiniště0101
Interiéry budov2002
Floristicky pestré křoviny0001
Borové monokultury0905
Horské smrčiny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Vrchoviště0301
 MalesFemalesJuvenilesRecords