Kvadráty: 6357
  Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (122 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 3 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 7 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 5 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 7 7 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 8 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 19 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 20 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 6 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 2 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 2 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 10 3 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 17 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 8 10 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 18 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 21 0 4
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 21 4 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 10 3 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 17 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 4 3 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 6 5 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 2 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 2
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy