Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 102× 111×

Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka háková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy111 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (111 použitých nálezů)
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1110010
Neurčeno4024035
Individuální sběr417014
Zemní past4634045
Smyk4807
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (111 použitých nálezů)
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky9308
Rašeliniště4244042
Neurčeno4125035
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály5908
Stinné skály nižších poloh1001
Mokřadní olšiny3003
Břehy tekoucích vod1504
Lužní lesy nížin1001
Lesy0101
Přirozené lesy0101
Podmáčené smrčiny2302
Louky0003
 SamciSamiceMláďataNálezy