Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x 307x 18x 327x

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy327 nálezů, 94 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (327 použitých nálezů)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2341687645
Neurčeno28915210100
Individuální sběr4855523
Zemní past122176115140
Sklepávání305843511
Prosev61638
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (327 použitých nálezů)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy137037515
Lužní lesy nížin1102
Dubohabřiny2001
Vlhké doubravy1001
Neurčeno31117534117
Bažinné olšiny66812529
Acidofilní bukové bučiny101902
Vlhké louky0123
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy299010
Kamenité sutě1303
Rašeliniště a slatiniště0101
Rašelinné březiny a bory0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1837
Horské smrčiny1506
Suťové a roklinové lesy55382219
Bylinné porosty na březích potoků a řek353104
Močály1102
Xerotermní travinobylinná společenstva00101
Břehy tekoucích vod1416013
Parky1302
Lesy5657
Haldy a výsypky0002
Přirozené lesy5114110
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy5603
Květnaté bučiny12411017
Borové monokultury0202
Vrchoviště2001
Horské buko-jedlové lesy538177
Smrkové monokultury1213
Porosty vysokých ostřic0011
Lesní cesta0212
Podmáčené smrčiny5855
Kultury listnáčů2401
Pozemní komunikace0201
Lesní okraje07219
Kamenolom0112
Xerotermy na jiných podkladech1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Floristicky pestré křoviny0102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy6502
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5906
Urbánní biotopy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy