Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 307× 20× 329×

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy329 nálezů, 95 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (329 použitých nálezů)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev61739
Smyk2341697646
Neurčeno28915210100
Individuální sběr4855523
Zemní past122176115140
Sklepávání305843511
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (329 použitých nálezů)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů353306
Lužní lesy nížin258237522
Dubohabřiny2102
Vlhké doubravy1001
Neurčeno31117534117
Mokřadní olšiny66812529
Bučiny nižších poloh13430019
Mokré louky0123
Suché doubravy299010
Kamenité suti nižších poloh1303
Rašeliniště2102
Rašelinné bory0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1837
Horské smrčiny1506
Suťové a roklinové lesy55382219
Močály1102
Xerotermní travinobylinná společenstva00101
Břehy tekoucích vod1416013
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1302
Lesy5657
Haldy a výsypky0002
Přirozené lesy5114110
Výsadby jehličnanů1415
Horské bučiny538177
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Lesní cesta0212
Podmáčené smrčiny5855
Výsadby listnáčů2401
Pozemní komunikace0201
Lesní okraje07219
Kamenolomy0112
Suché louky1102
Suché křoviny0102
Písčité břehy0101
Lesostepní doubravy5906
Ruderály0101
 SamciSamiceMláďataNálezy