Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x 508x 14x 526x

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy526 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (224 použitých nálezů)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2651987645
Individuální sběr1736820
Zemní past11916822137
?0301
Sklepávání326152514
Prosev3937
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (206 použitých nálezů)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy1001
bažinné olšiny66812529
bučiny nižších poloh13430019
mokré louky0123
dubohabřiny2109011
kamenité suti nižších poloh1303
rašeliniště2102
rašelinné bory0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1837
horské smrčiny1506
suťové a roklinové lesy55382219
Močály1102
bylinné porosty břehů353104
údolní jasanoolšové luhy127037514
Xerotermní travinobylinná společenstva00101
Břehy tekoucích vod1416013
městské parky1302
Lesy5657
haldy a výsypky0002
Přirozené lesy5114110
lužní lesy nížin111105
výsadby jehličnanů1415
horské bučiny538177
ostřicové porosty stojatých vod0011
Lesní cesta0212
podmáčené smrčiny5855
Kultury listnáčů2401
Pozemní komunikace0201
Lesní okraje07219
kamenolomy0112
travnaté stepi1102
suché křoviny0102
bahnité břehy0101
lesostepní doubravy5906
ruderály0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020