Kvadráty: 7048
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea silvicultrix Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa microps Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Ixodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ixodes ricinus Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta innotabilis Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Asthenargus perforatus Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 11× 11×
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 13× 13×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa hyperborea Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus terebratus Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (263 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 72 22 0 9
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 8 4 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 16 5 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 7 7 1 6
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 12 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 3 0 3
Iberina difficilis (Harm, 1966) 2 1 0 2
Agyneta ramosa Jackson, 1912 5 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 26 4 0 5
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 1 2 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 6 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 41 3 0 7
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 54 53 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 93 80 0 7
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 2
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 4 1 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 6 0 8
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 30 3 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 17 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 106 64 0 13
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 13 0 7
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 10 9 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 4 0 7
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 24 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 8 3 0 4
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 4 1 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 10 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 2 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 3 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 4 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 8 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 2 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 3 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 2 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 10 0 3
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 3 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (263 použitých nálezů)
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 60 17 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 8 4 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 16 5 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 3 1 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 9 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 3 0 3
Iberina difficilis (Harm, 1966) 2 1 0 2
Agyneta ramosa Jackson, 1912 5 0 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 12 2 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 21 1 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 17 35 0 5
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 17 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 24 20 0 6
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 4 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 2 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 5 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 3 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 12 5 0 4
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 7 4 0 4
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 14 2 0 3
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 1 2 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 4 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 20 2 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 37 18 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 92 79 0 6
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 2 0 4
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 2 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 30 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 82 44 0 6
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 9 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 10 6 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 5 2 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 7 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 4 2 2 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 2 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 8 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 18 34 0 5
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 6 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 3 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 2 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 2 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 3 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 3 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 2 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 6 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 3 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy