Kvadráty: 6946 6846 6947 7047 7048 7149
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 17× 18×

Gnaphosa microps Holm, 1939

České jménoskálovka bažinná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy18 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 2015 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška700-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
Gnaphosa microps Holm, 1939 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past41983010
Individuální sběr2703
Smyk6103
Neurčeno28401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
Gnaphosa microps Holm, 1939 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady0101
Rašeliniště45595017
 SamciSamiceMláďataNálezy