Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 32x 32x
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 2x 4x 203x 6x 215x
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený 2x 1x 3x
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený 68x 68x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10x 25x 187x 51x 273x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 6x 9x 205x 24x 244x
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 34x 34x
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 1x
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 90x 7x 99x
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 4x 57x 61x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 2x 5x 193x 35x 235x

Literatura

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (479 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 94 19 0 11
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 165 62 5 88
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 159 7 3 34
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 117 47 5 56
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 130 89 13 86
Gnaphosa microps Holm, 1939 455 92 0 14
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 34 10 9 34
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 27 17 0 20
Gnaphosa opaca Herman, 1879 169 102 37 53
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 5 3 10
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 7 15 3 17
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 8 0 12
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 2 0 2
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 10 0 11
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 7 4 0 4
Gnaphosa opaca Herman, 1879 6 15 0 13
?SamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 3 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 17 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (426 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 13 5 1 17
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 58 22 13 41
Gnaphosa opaca Herman, 1879 123 81 32 29
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 26 15 6 24
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 37 14 0 26
Gnaphosa opaca Herman, 1879 35 28 3 26
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 92 19 0 9
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 10 0 0 5
Gnaphosa microps Holm, 1939 455 95 0 17
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 2 0 5
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 13 15 0 15
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 149 7 3 29
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 48 24 0 17
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 6 8 0 8
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 22 6 0 17
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 33 11 5 15
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 6 2 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 13 4 9 12
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 21 6 0 8
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 2 0 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 2 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 8 6 0 9
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 10 2 1 6
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 5 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 12 5 0 9
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 2
Gnaphosa opaca Herman, 1879 5 3 2 4
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 5 1 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 6 5 0 6
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 2 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 3 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 4 2 1 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 9 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 3 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 2 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019