Kvadráty: 5260
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený 34× 34×

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka laponská
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy34 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997
Poslední nález 1990 , Jan Vaněk
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1450-1550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1597334
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) VUSamciSamiceMláďataNálezy
alpínské trávníky1497329
Rašeliniště10005
 SamciSamiceMláďataNálezy