Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 4x 101x 15x 120x

Callilepis schuszteri (Herman, 1879)

České jménoskálovka Schuszterova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy120 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález 2014 , Pavel Marhoul
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp. (Az.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past19431258
Individuální sběr1710020
Smyk1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) VUSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy1102
lesostepní doubravy2102
vinice0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy13408
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Xerotermy na jiných podkladech6509
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy13815024
Skály nižších a středních výšek4304
Kamenité sutě322015
Kulturní lesy1001
Trnkové křoviny1001
Suťové a roklinové lesy0101
Lesní okraje1101
Smrkové monokultury1122
Skalní stepi na vápencových podkladech2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020