Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 6x 176x 15x 197x

Callilepis schuszteri (Herman, 1879)

České jménoskálovka Schuszterova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy197 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález 2014 , Pavel Marhoul
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp. (Az.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (79 použitých nálezů)
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past19830257
Individuální sběr1310020
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) VUSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy1102
lesostepní doubravy14016026
vinice0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
travnaté stepi6509
osluněné skály nižších poloh4304
kamenité suti nižších poloh322015
dubohabřiny13307
výsadby jehličnanů2123
suché křoviny1001
suťové a roklinové lesy0101
Lesní okraje1101
skalní stepi na vápenci2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020