Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 41× 22× 65×

Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943)

České jménopavučenka Jarmilina
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy65 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME (CZ, SK) (NC
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past7925030
Individuální sběr137011
Neurčeno218021
Smyk2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (65 použitých nálezů)
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi0101
Neurčeno3111026
Skalní stepi na vápenci8708
Xerotermní travinobylinná společenstva1002
Suché louky4213015
Stinné skály nižších poloh17504
Kamenité suti nižších poloh5202
Lesostepní doubravy10206
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy