Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 13×

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837)

České jménosnovačka srdčitá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy13 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2020 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (13 použitých nálezů)
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3104
Neurčeno3418
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1118
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesostepní doubravy1001
Suché louky3402
Skalní stepi na vápenci1001
 SamciSamiceMláďataNálezy