Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 123× 38× 170×

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867)

České jménoplachetnatka Keyserlingova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy170 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (170 použitých nálezů)
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev51205
Zemní past981380100
Pozorování1001
Individuální sběr1214314
Neurčeno3714049
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách41103
Osluněné skály nižších poloh1001
Neurčeno337253
Louky1001
Nízké xerofilní křoviny1001
Kamenité suti nižších poloh131208
Suché doubravy2203
Suché louky6258144
Xerotermní travinobylinná společenstva21008
Stinné skály nižších poloh4003
Lesní okraje0101
Lesostepní doubravy1643019
Skalní stepi na vápenci1533024
Lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy