Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 123× 40× 172×
Ipa terrenus Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený 11×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (183 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 98 138 0 100
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 37 14 0 49
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 9 20 2 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 13 16 3 16
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 1 3 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 5 12 0 5
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (183 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 33 7 2 53
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 2 0 0 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 62 58 1 44
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 15 33 0 24
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 7 20 2 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 17 44 0 20
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 2 10 0 8
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 13 10 0 6
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 2 0 2
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 1 2 0 3
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 4 12 0 4
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 2 2 0 3
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 4 0 0 3
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky