Kvadráty: 5547 7267
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený

Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka ostroostná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005
Poslední nález 2019 , Pavel Krásenský
Areál rozšířeníHolarctic [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Obilná pole0201
Neurčeno2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky