Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 175× 24× 202×

Floronia bucculenta (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka přízemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy202 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (202 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2161123
Individuální sběr429526
Prosev220317
Zemní past1030644
Neurčeno2684281
Žlutá miska0101
Sklepávání19110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (202 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1357772
Mokré louky419016
Kamenolomy0101
Ostřicové porosty stojatých vod1838
Rašeliniště21915
Močály829415
Luční ostřicové mokřady3906
Lužní lesy nížin1304
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2909
Bylinné porosty břehů3907
Slaniska0021
Pastviny0001
Rašelinné bory1001
Horské bučiny0101
Mokřadní olšiny1126110
Lesostepní doubravy0303
Ovocné sady s luční vegetací1102
Břehy tekoucích vod1904
Písčiny1101
Haldy a výsypky0001
Lesní okraje0807
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Výsadby listnáčů0603
Přirozené lesy1103
Louky4304
Pozemní komunikace0101
Ruderály0101
Výsadby jehličnanů0203
Dubohabřiny3001
Suché křoviny2305
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Paseky0202
Mezofilní louky1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky