Kvadráty: 5552 7266 6050 5563
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený

Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966

České jménopavučenka jeskynní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy7 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008
Poslední nález 2021 , Jaroslav Blízek
Areál rozšířeníEuropean [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark (Preference: Vysoká)
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7305
Smyk0101
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky3102
Skalní stepi na vápenci2001
Kamenolomy0101
Neurčeno0101
Jeskyně2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky