Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 540x 48x 595x

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

České jménopavučenka červená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy595 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry, dry), semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-500

Literatura

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (219 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska3003
Smyk3354859
Sklepávání7221529076
Individuální sběr2522642
Nárazová past3003
Zemní past1298130
Prosev0314
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (205 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky1302
lužní lesy nížin1303
dubohabřiny202820915
bučiny nižších poloh2114
výsadby jehličnanů4328
rašeliniště2304
travnaté stepi857717
Lesní okraje416213
Močály121011
mokré louky344115
luční ostřicové mokřady0313
ostřicové porosty stojatých vod11902
Louky4668
údolní jasanoolšové luhy914316
reliktní bory na skalách61907
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2705
lesostepní doubravy2204
suché křoviny61007
kamenolomy51505
Xerotermní travinobylinná společenstva0424
ruderály0102
Louky a pastviny1001
mezofilní louky0213
Břehy tekoucích vod0415
úhory0201
osluněné skály nižších poloh2112
bažinné olšiny610913
písčiny2203
paseky0101
pískovny0101
skalní stepi na vápenci0021
bylinné porosty břehů0123
horská vřesoviště0011
kamenité suti nižších poloh2002
Lesy2214
suťové a roklinové lesy64245
interiéry budov1001
Kultury listnáčů113415
Acidofilní bory0101
Lesní cesta0101
Přirozené lesy181583
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
alpínské trávníky1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020