Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 339× 102× 445×

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

České jménopavučenka červená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy445 nálezů, 148 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (445 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk38651481
Sklepávání5918114466
Pozorování0101
Prosev212110
Nárazová past5106
Zemní past333823350
Neurčeno11432113185
Žlutá miska3003
Individuální sběr2829543
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (445 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště4427
Suťové a roklinové lesy85258
Písčité břehy0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Bučiny nižších poloh2427
Dubohabřiny3508
Suché lesní lemy2502
Vřesoviště nižších poloh1101
Lesostepní doubravy2225
Kamenolomy51648
Lesní okraje616215
Mokré louky444218
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1304
Lužní lesy nížin16183113
Paseky0202
Mezofilní louky0315
Neurčeno12931316197
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1302
Vlhké doubravy1102
Suché doubravy192620913
Výsadby jehličnanů4328
Suché louky857717
Močály121011
Ostřicové porosty stojatých vod11902
Luční ostřicové mokřady0313
Louky4668
Reliktní bory na skalách62008
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2705
Suché křoviny61007
Xerotermní travinobylinná společenstva0424
Ruderály0102
Louky a pastviny1001
Břehy tekoucích vod0415
Úhory0201
Stinné skály nižších poloh2112
Mokřadní olšiny610913
Písčiny2203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Skalní stepi na vápenci0021
Bylinné porosty břehů0123
Porosty borůvek0011
Kamenité suti nižších poloh2002
Lesy2214
Interiéry budov1001
Výsadby listnáčů113415
Acidofilní bory0101
Lesní cesta0101
Přirozené lesy181583
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
alpínské trávníky1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky