Kvadráty: 6772
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 100 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 100 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy