Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 656× 121× 792×

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

České jménometa podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy792 nálezů, 207 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Kz.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (792 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1312168104
Smyk524715283253
Sklepávání526912055
Prosev3264526
Neurčeno1392481230
Nárazová past1001
Zemní past258165453121
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (792 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny210117
Mokré louky5348224
Písčiny1001
Lesy2142324
Lesní okraje1915020
Suťové a roklinové lesy8812319
Bylinné porosty břehů816115
Rašeliniště12182624
Podmáčené smrčiny1417206
Kamenolomy3872199
Suché louky4443019
Vlhké lesní lemy9305
Mezofilní louky2306
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod101408
Luční ostřicové mokřady224869
Vřesoviště nižších poloh0202
Lužní lesy nížin16244412
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Neurčeno213397322294
Horská vřesoviště0001
Slaniska1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Dubohabřiny3604
Vlhké doubravy1102
Suché křoviny32703816
Zahrady0101
Mokřadní olšiny4873624
Ostřicové porosty stojatých vod71027
Bučiny nižších poloh1331508
Skalní stepi na vápenci2605
Kamenité suti nižších poloh4105
Močály6195624
Reliktní bory na skalách321110
Louky2833315
Rašelinné bory0202
Suché doubravy22151217
Porosty borůvek6514
Paseky41176
Břehy tekoucích vod2725316
Vnější stěny budov1001
Přirozené lesy1217348
Výsadby jehličnanů9171820
Ruderály145408
Úhory41001
Haldy a výsypky134222110
Stinné skály nižších poloh31203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4712
Xerotermní travinobylinná společenstva1014612
Ovocné sady s luční vegetací2848920
Horské bučiny0083
Výsadby listnáčů446804
Zahradnicky utvářené zahrady a parky81001
Pozemní komunikace00171
Acidofilní bory2110710
Interiéry budov4938
Lesostepní doubravy6304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
 SamciSamiceMláďataNálezy