Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 13x 656x 71x 742x

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

České jménometa podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy742 nálezů, 184 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Kz.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (512 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk506699266218
Zemní past258164453120
Individuální sběr126213899
Sklepávání516511350
Prosev3261523
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (448 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky0201
zahrady0101
Vrchoviště513112
Bažinné olšiny4873624
Porosty vysokých ostřic71027
Slatiniště214868
Acidofilní bukové bučiny3301
Skalní stepi na vápencových podkladech2605
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy7903
Bylinný lem lesa6203
Vlhké louky5146220
Kamenité sutě4105
Křovinatý plášť lesa51702
Bylinné porosty na březích potoků a řek814012
Močály6195624
Reliktní bory na skalních podkladech321110
Louky2833315
Kamenolom3871198
Rašelinné březiny a bory0202
Květnaté bučiny1301207
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy22151217
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6514
Lesní paseky41176
Lesy2141323
Břehy tekoucích vod2725316
Suťové a roklinové lesy839314
Vnější stěny budov1001
Přirozené lesy1217348
Lesní okraje1814019
Xerotermy na jiných podkladech4342016
Kultury jehličnanů1001
Urbánní biotopy105205
Lužní lesy812446
Podmáčené smrčiny1417175
Luční úhory41001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Haldy a výsypky134222110
Rašeliniště a slatiniště3203
Pískovcová skalní města21101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4712
Rákosiny, orobincové porosty101306
Xerotermní travinobylinná společenstva1014612
Ovocné sady2848920
Horské buko-jedlové lesy0083
Přechodová rašeliniště43166
Smrkové monokultury7171817
Skály nižších a středních výšek1102
Kultury listnáčů446804
Parky81001
Horské smrčiny1702
Pozemní komunikace00171
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1303
Ruderály4203
Acidofilní bory2110710
Křoviny a skupiny stromů mimo les26523810
Interiéry budov4938
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Floristicky pestré křoviny0003
Borové monokultury1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020