Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 22x 1134x 66x 1226x

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

České jménometa podzimní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1226 nálezů, 184 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Kz.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (514 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk608775288252
Zemní past1399242887
Individuální sběr1362238110
Sklepávání11115011655
Prosev2316
Eklektor0202
ra0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (447 použitých nálezů)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky0201
zahrady0101
rašeliniště11171319
ostřicové porosty stojatých vod71027
bažinné olšiny4873624
luční ostřicové mokřady214868
bučiny nižších poloh1331508
skalní stepi na vápenci2605
horské smrčiny1803
lužní lesy nížin71004
suché lesní lemy6203
mokré louky5146220
kamenité suti nižších poloh4105
suché křoviny31693815
bylinné porosty břehů814012
Močály6194623
reliktní bory na skalách321110
Louky2833315
kamenolomy3871198
rašelinné bory0202
dubohabřiny23181220
paseky41176
horská vřesoviště6514
Lesy2141323
Břehy tekoucích vod2725316
suťové a roklinové lesy839314
A7111201001
Přirozené lesy1217348
Lesní okraje1814019
travnaté stepi4342016
výsadby jehličnanů8151818
ruderály145408
údolní jasanoolšové luhy812446
podmáčené smrčiny1417175
úhory41001
haldy a výsypky134222110
00000002203
osluněné skály nižších poloh31203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4712
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod101306
Xerotermní travinobylinná společenstva1014612
ovocné sady bez bylinné vegetace2848920
horské bučiny0083
Kultury listnáčů446804
městské parky81001
Pozemní komunikace00171
Acidofilní bory2110710
interiéry budov4938
lesostepní doubravy6304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
21211101201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020