Kvadráty: 6259
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 6 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 3 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 7 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 11 21 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 4 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 7 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 13 4 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 7 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 13 4 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 6 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 11 21 3
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy