Kvadráty: 6259
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 6 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 3 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 7 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 11 21 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 4 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 1 0 2
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 7 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 13 4 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (43 použitých nálezů)
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 7 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 13 4 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 11 21 3
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019