Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 304x 48x 357x

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

České jménopavučenka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy357 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (140 použitých nálezů)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev4407
Zemní past186461125
Smyk1001
Eklektor8403
Individuální sběr5003
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy4105
vlhké doubravy0101
kamenolomy5003
lužní lesy nížin131010
Lesy202012
pískovny0101
travnaté stepi2104
rašeliniště2103
dubohabřiny24109
haldy a výsypky1014
osluněné skály nižších poloh11709
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3003
údolní jasanoolšové luhy1706
výsadby jehličnanů213012
lesostepní doubravy202012
kamenité suti nižších poloh1001
širokolisté horské nivy1001
mokré louky1002
suché křoviny11107
úhory2002
paseky9106
horská vřesoviště4102
mezofilní louky1001
bylinné porosty břehů181401
212111010204
horské smrčiny0101
Lesní okraje0101
Kultury listnáčů8102
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Acidofilní bory1101
skalní stepi na vápenci1001
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019