Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 167x 50x 220x

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

České jménopavučenka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy220 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2020 , Vlastimil Růžička, Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (141 použitých nálezů)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past183471123
Prosev5509
Eklektor8403
Individuální sběr9106
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (129 použitých nálezů)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy1001
vlhké doubravy0101
kamenolomy2001
lužní lesy nížin3001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy7105
Lesy202012
Pískovna0101
Xerotermy na jiných podkladech2104
Vrchoviště0102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha18104
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6005
Haldy a výsypky1014
Pískovcová skalní města11709
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy3004
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3003
Lužní lesy1706
Kulturní lesy10205
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy202012
Kamenité sutě1001
Smrkové monokultury213011
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Vlhké louky1002
Kamenolom3002
Suťové a roklinové lesy3104
Křoviny a skupiny stromů mimo les7105
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory1001
Lesní paseky9106
Rašeliniště a slatiniště2001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu3001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1101
Mezofilní louky1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek181401
Horské smrčiny0101
Lesní okraje0101
Trnkové křoviny2001
Kultury listnáčů8102
Luční úhory1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Acidofilní bory1101
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020