Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 167× 59× 229×

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

České jménopavučenka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy229 nálezů, 82 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (229 použitých nálezů)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past214831129
Individuální sběr9207
Prosev57011
Neurčeno7632079
Eklektor8403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (229 použitých nálezů)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno8640093
Lesy203013
Horské smrčiny0202
Suché louky2205
Ruderály0101
Suťové a roklinové lesy4105
Lužní lesy nížin1410017
Bučiny nižších poloh0101
Vlhké doubravy0101
Suché doubravy363006
Kamenolomy5003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Rašeliniště2103
Dubohabřiny18104
Haldy a výsypky1014
Stinné skály nižších poloh11709
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3003
Výsadby jehličnanů315016
Lesostepní doubravy202012
Kamenité suti nižších poloh1001
Širokolisté horské nivy1001
Mokré louky1002
Suché křoviny11107
Úhory2002
Paseky9106
Horská vřesoviště3001
Porosty borůvek1101
Mezofilní louky1001
Bylinné porosty břehů181401
Lesní okraje0101
Výsadby listnáčů8102
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Acidofilní bory1101
Skalní stepi na vápenci1001
Přirozené lesy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy