Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered 3x 167x 51x 221x

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

Czech namepavučenka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records221 nálezů, 80 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2020 , Vlastimil Růžička, Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (142 used records)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past183481124
Prosev5509
Eklektor8403
Individuální sběr9106
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (130 used records)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ruderály0101
Suťové a roklinové lesy1001
vlhké doubravy0101
kamenolomy2001
lužní lesy nížin3001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy7105
Lesy202012
Pískovna0101
Xerotermy na jiných podkladech2104
Vrchoviště0102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha18104
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy6005
Haldy a výsypky1014
Pískovcová skalní města11709
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy3004
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3003
Lužní lesy1706
Kulturní lesy10205
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy202012
Kamenité sutě1001
Smrkové monokultury213011
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Vlhké louky1002
Kamenolom3002
Suťové a roklinové lesy3104
Křoviny a skupiny stromů mimo les7105
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory1001
Lesní paseky9106
Rašeliniště a slatiniště2001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu3001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1101
Mezofilní louky1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek181401
Horské smrčiny0101
Lesní okraje0101
Trnkové křoviny2001
Kultury listnáčů8102
Luční úhory1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Acidofilní bory1101
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020