Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered 5x 304x 48x 357x

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

Czech namepavučenka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records357 nálezů, 78 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (140 used records)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev4407
Zemní past186461125
Smyk1001
Eklektor8403
Individuální sběr5003
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (129 used records)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy4105
vlhké doubravy0101
kamenolomy5003
lužní lesy nížin131010
Lesy202012
pískovny0101
travnaté stepi2104
rašeliniště2103
dubohabřiny24109
haldy a výsypky1014
osluněné skály nižších poloh11709
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3003
údolní jasanoolšové luhy1706
výsadby jehličnanů213012
lesostepní doubravy202012
kamenité suti nižších poloh1001
širokolisté horské nivy1001
mokré louky1002
suché křoviny11107
úhory2002
paseky9106
horská vřesoviště4102
mezofilní louky1001
bylinné porosty břehů181401
212111010204
horské smrčiny0101
Lesní okraje0101
Kultury listnáčů8102
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Acidofilní bory1101
skalní stepi na vápenci1001
Přirozené lesy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020