Kvadráty: 5648
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus vinealis Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Iberina microphthalma Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený 15× 15×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Carniella brignolii Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 21× 21×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (100 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 2
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 44 37 1 15
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 2 4 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 10 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 31 0 21
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 39 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 21 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (100 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 39 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 4 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 21 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 11 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 9 8 0 5
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 31 20 0 9
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 26 14 1 6
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 2 4 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 8 0 6
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 9 15 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 3 0 6
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy