Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 31× 52× 84×

Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913)

České jménoplachetnatka krtčí
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy84 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Poslední nález 2021 , Květoslav Resl
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (84 použitých nálezů)
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past58691143
Vysavač0101
Neurčeno150039
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (84 použitých nálezů)
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)201708
Suché louky1523012
Neurčeno26161145
Skalní stepi na vápenci5307
Ovocné sady s luční vegetací0101
Výsadby listnáčů1301
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Porosty borůvek1102
Dubohabřiny1402
Suché křoviny2001
Úhory0201
Suché doubravy0101
Ostatní pole1001
Lesní okraje0001
 SamciSamiceMláďataNálezy