Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 31× 58× 90×

Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913)

České jménoplachetnatka krtčí
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy90 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Poslední nález 2022 , Petr Veselý, Květoslav Resl
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (90 použitých nálezů)
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past62731149
Vysavač0101
Neurčeno150039
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (90 použitých nálezů)
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky1624013
Neurčeno28181149
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)211809
Skalní stepi na vápenci5307
Ovocné sady s luční vegetací0101
Výsadby listnáčů1301
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Porosty borůvek1102
Dubohabřiny1402
Suché křoviny2001
Úhory0201
Suché doubravy0101
Ostatní pole1001
Lesní okraje0001
 SamciSamiceMláďataNálezy