Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Almost threatened 1x 31x 32x 64x

Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913)

Czech nameplachetnatka krtčí
Threat levelAlmost threatened
Records64 nálezů, 16 kvadrátů
First record 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Last record 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (25 used records)
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past18201124
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (21 used records)
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Kultury listnáčů1301
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Xerotermy na jiných podkladech1304
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1402
Křovinatý plášť lesa2001
Polní úhory0201
Skalní stepi na vápencových podkladech4206
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Pole1001
Lesní okraje0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords