Kvadráty: 6970
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 1x 5x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019