Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 118× 46× 164×

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

České jménopokoutník stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy164 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1960, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (164 použitých nálezů)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1820427
Zemní past823717958
Neurčeno6145474
Smyk5203
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (164 použitých nálezů)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1304
Paseky0101
Kamenolomy0202
Nízké xerofilní křoviny0101
Polní biotopy1001
Ruderály5104
Neurčeno765617787
Kamenité suti nižších poloh2234
Suché doubravy3003
Písčiny4045
Jeskyně0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2101
Rašeliniště1001
Suché louky15607
Stinné skály nižších poloh0201
Lesní okraje2202
Xerotermní travinobylinná společenstva11227
Louky1201
Haldy a výsypky2102
Skalní stepi na vápenci2515014
Dubohabřiny1101
Interiéry budov6506
Suché křoviny0101
Porosty borůvek1001
Výsadby jehličnanů0011
Lesostepní doubravy8005
 SamciSamiceMláďataNálezy