Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 118x 40x 158x

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

České jménopokoutník stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy158 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1960, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (158 použitých nálezů)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past823717958
Individuální sběr1715421
Neurčeno6145474
Smyk5203
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (158 použitých nálezů)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny0101
Polní biotopy1001
Ruderály3001
Neurčeno765617787
Travnaté stepi0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Písčiny0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Pískovna0101
Parky2101
Vrchoviště1001
Xerotermy na jiných podkladech15607
Skály nižších a středních výšek0201
Lesní okraje2202
Xerotermní travinobylinná společenstva11227
Kamenité sutě2133
Skládky0101
Louky1201
Haldy a výsypky2102
Skalní stepi na vápencových podkladech2515014
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1101
Interiéry budov6506
Trnkové křoviny0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Borové monokultury0011
Urbánní biotopy2002
Písečné přesypy4034
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8005
 SamciSamiceMláďataNálezy