Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Not endangered 115x 33x 148x

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

Czech namepokoutník stepní
Threat levelNot endangered
Records148 nálezů, 49 kvadrátů
First record 1960, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (78 used records)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1816421
Zemní past823517956
?1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (66 used records)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ruderály5104
písčiny3044
pískovny0202
městské parky2101
rašeliniště1001
travnaté stepi15607
osluněné skály nižších poloh0201
Lesní okraje2202
Xerotermní travinobylinná společenstva11227
kamenité suti nižších poloh2133
Louky1201
haldy a výsypky2102
skalní stepi na vápenci2515014
dubohabřiny1101
interiéry budov6506
horská vřesoviště1001
suché křoviny0101
výsadby jehličnanů0011
suché doubravy2002
lesostepní doubravy8005
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020