Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Not endangered 118x 37x 155x

Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802)

Czech namepokoutník stepní
Threat levelNot endangered
Records155 nálezů, 50 kvadrátů
First record 1960, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record 2018 , Martin Kincl
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (81 used records)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past813717957
Individuální sběr1614419
Smyk5203
Prosev1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (68 used records)
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nízké xerofilní křoviny0101
ruderály3001
písčiny0011
pískovny0101
Pískovna0101
Parky2101
Vrchoviště1001
Xerotermy na jiných podkladech15607
Skály nižších a středních výšek0201
Lesní okraje2202
Xerotermní travinobylinná společenstva11227
Kamenité sutě2133
Skládky0101
Louky1201
Haldy a výsypky2102
Skalní stepi na vápencových podkladech2515014
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1101
Interiéry budov6506
Trnkové křoviny0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Borové monokultury0011
Urbánní biotopy2002
Písečné přesypy4034
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8005
 MalesFemalesJuvenilesRecords