Kvadráty: 5651
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 7x 7x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 4x 4x
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 1x 3x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 4x 2x 6x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 4x 2x 6x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x 4x
Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x 4x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 1 3
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 1 5 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 1 1 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 3 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 1 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 5 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 6 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020