Kvadráty: 5852 5952 6050 5651 7165 5548
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený

Talavera milleri (Brignoli, 1983)

České jménoskákavka Millerova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy9 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME (D, CZ, SK) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-500

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Talavera milleri (Brignoli, 1983) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2103
Neurčeno5114
Sklepávání1001
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Talavera milleri (Brignoli, 1983) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy0101
Jeskyně1001
Neurčeno5114
Suché louky3003
 SamciSamiceMláďataNálezy