Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 7x 177x 29x 215x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 24x 1x 25x
Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 9x 1x 10x
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 15x 1x 16x
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 11x 2x 13x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 50 21 3 61
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 4
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 5 5 0 8
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 8 2 0 7
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 6 16 0 20
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 4 1 1 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 5 2 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 12 8 0 18
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 3 0 0 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 8 9 2 19
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 9 5 0 8
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 4 0 4
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 4 3 0 7
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 5 3 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 2
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 1 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 7 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020