Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 4x 95x 37x 137x
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 12x 2x 14x
Talavera milleri Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 6x 1x 7x
Talavera parvistyla Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 8x 1x 9x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 39x 45x 85x
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 7x 2x 9x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (190 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 46 22 3 59
Talavera aperta (Miller, 1971) 3 0 0 5
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 5 4 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 44 18 0 56
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 8 2 0 7
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 16 0 22
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 7 0 10
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 5 2 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 5 1 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 8 0 19
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 3 0 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 3
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 9 2 19
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 5 5 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 6 0 9
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 3 4 0 5
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 2 0 5
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 4
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 1 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 3
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 7 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy