Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 95× 50× 150×
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 12× 19×
Talavera milleri Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený
Talavera parvistyla Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 39× 50× 90×
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (286 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 56 23 3 68
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 0 0 6
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 5 4 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 44 18 0 56
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 8 2 0 7
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 17 2 50
Talavera aperta (Miller, 1971) 3 0 11 3
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 5 1 1 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 12
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 12 16 0 25
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 2 1 0 3
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 9 0 12
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 5 3 0 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 7 1 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (286 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 28 14 3 68
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 1 11 5
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 5 1 1 4
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 31 18 1 52
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 7 1 0 7
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 8 0 21
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 1 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 3 0 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 9 2 19
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 5 5 0 7
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 3 4 0 5
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 6 0 9
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 6
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 4
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 1 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 7 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy