Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 4x 95x 36x 136x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 12x 2x 14x
Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 6x 1x 7x
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 8x 1x 9x
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 39x 45x 85x
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 7x 2x 9x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Talavera aequipes
Talavera aperta
Talavera petrensis


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (189 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 46 22 3 59
Talavera aperta (Miller, 1971) 3 0 0 5
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 5 4 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 44 18 0 56
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 8 2 0 7
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 15 0 21
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 7 0 10
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 5 2 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 5 1 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 8 0 19
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 3 0 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 3
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 9 2 19
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 5 5 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 5 0 8
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 3 4 0 5
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 2 0 5
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 4
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 1 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 3
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 7 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy