Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 4x 95x 41x 141x
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 12x 4x 16x
Talavera milleri Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 6x 2x 8x
Talavera parvistyla Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 8x 1x 9x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 39x 48x 88x
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 7x 2x 9x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Talavera aequipes
Talavera aperta
Talavera petrensis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (271 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 46 22 3 60
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 0 0 6
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 5 4 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 44 18 0 56
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 8 2 0 7
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 17 2 50
Talavera aperta (Miller, 1971) 3 0 11 3
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 5 1 1 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 12
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 12 16 0 25
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 2 0 0 2
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 8 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 5 2 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 7 1 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (271 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 18 13 3 60
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 0 11 4
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 5 1 1 4
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 30 18 1 51
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 7 1 0 7
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 8 0 21
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 3 0 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 9 2 19
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 5 5 0 7
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 3 4 0 5
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 6 0 9
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 6
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 4
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 1 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 7 0 2
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy