Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus atricapillus (Simon, 1882) Kriticky ohrožený 3x 3x
Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 2x 49x 10x 62x
Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 5x 12x 17x
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 6x 3x 10x
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 3x 147x 15x 167x
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 25x 31x 57x
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 8x 5x 146x 35x 194x
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 23x 7x 31x
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený 6x 11x 7x 24x
Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 1x 5x 1x 10x
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený 2x 3x 5x

Literatura

© Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.© Ondřej Machač

Open interior sands represent a highly threatened habitat in Europe. In recent times, their associated organisms have often found secondary refuges outside their natural habitats, mainly in sand pits. We investigated the effects of different restoration approaches, i.e. spontaneous succession without additional disturbances, spontaneous succession with additional disturbances caused by recreational activities, and forestry reclamation, on the diversity and conservation values of spiders, beetles, flies, bees and wasps, orthopterans and vascular plants in a large sand pit in the Czech Republic, Central Europe. Out of 406 species recorded in total, 112 were classified as open sand specialists and 71 as threatened. The sites restored through spontaneous succession with additional disturbances hosted the largest proportion of open sand specialists and threatened species. The forestry reclamations, in contrast, hosted few such species. The sites with spontaneous succession without disturbances represent a transition between these two approaches. While restoration through spontaneous succession favours biodiversity in contrast to forestry reclamation, additional disturbances are necessary to maintain early successional habitats essential for threatened species and open sand specialists.  Therefore, recreational activities seem to be an economically efficient restoration tool that will also benefit biodiversity in sand pits.Fotografie

Attulus atricapillus

Attulus caricisAttulus distinguendusAttulus dzieduszyckiiAttulus floricola

Attulus penicillatus

Attulus pubescensAttulus rupicolaAttulus saltator
Attulus terebratusAttulus zimmermanniStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (408 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus atricapillus (Simon, 1882) 1 1 1 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 9 18 2 18
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 1 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 4 7 0 5
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 39 317 18 54
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 8 1 2 9
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 68 32 6 71
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 4 3 0 6
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 6 10 4 5
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 4 2 0 4
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 15 14 0 13
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 2 5 6
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 13 19 0 16
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 26 23 8 19
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 29 19 5 41
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 31 9 0 19
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 4 3 0 6
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 2 5 0 5
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 2 1 0 3
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 50 81 0 48
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 0 4
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 14 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 14 11 0 12
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 12 25 2 15
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 2 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 5 0 4
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 4 3 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 3 0 3
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 2 0 0 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (338 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 13 11 1 10
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 17 70 0 31
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 25 17 2 29
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 1 2 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 14 16 1 15
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 6 16 1 10
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 2 2 0 3
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 39 142 15 20
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 3 2 0 3
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 16 32 0 18
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 30 9 0 18
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 3 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 2 5 0 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 7 8 0 5
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 2 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 4 93 4 11
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 15 5 0 8
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 3 9 4 4
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 10 2 0 8
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 8 37 1 8
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 13 1 0 7
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 4 4 0 8
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 5 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 2 1 0 3
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 2 2 0 3
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 6 0 4
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 1 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 2 2 0 3
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 16 4 0 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 4 0 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 4 1 5 4
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 2 1 0 2
Attulus zimmermanni (Simon, 1877) 3 0 0 3
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 2 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 1 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 2
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceninySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 2 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus atricapillus (Simon, 1882) 1 1 1 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 2 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy