Kvadráty: 6958
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (121 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 6 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 4 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 4 0 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 3 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 3 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 1 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 3 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 3 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 5 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (121 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 3 5 0 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 4 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 4 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 3 0 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 5 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy