Kvadráty: 6958
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 3x 3x
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 4x 4x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 3x 3x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 3x 3x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 4x 4x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 6 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 4 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 4 0 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 3 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 3 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 3 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 3 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (120 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 3 5 0 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 4 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 4 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 1 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 3 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 5 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy