Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 22x 9x 735x 75x 841x

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

České jménosnovačka pečující
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy841 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (355 použitých nálezů)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past81311
Smyk11011017132
Žlutá miska2002
Nárazová past0101
Individuální sběr64761774
Prosev0101
Sklepávání12510111131
dv1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (307 použitých nálezů)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny61548
mezofilní louky2503
Lesní okraje3317
rašeliniště1211216
paseky51204
ostřicové porosty stojatých vod2302
horská vřesoviště4204
Xerotermní travinobylinná společenstva157311
luční ostřicové mokřady9105
travnaté stepi14191321
kamenolomy4507
bučiny nižších poloh1214
bylinné porosty břehů2604
Louky71613
skalní stepi na vápenci1101
Horské biotopy13605
okraje silnic01001
kamenité suti nižších poloh0201
pastviny2002
rašelinné bory1001
mokré louky8439
výsadby jehličnanů2103
horské bučiny2001
podmáčené smrčiny1001
suťové a roklinové lesy5001
Močály8106
reliktní bory na skalách2504
úhory1203
A1211008555058
obilná pole715112
Lesy1315
bažinné olšiny1102
Lesní cesta0101
Louky a pastviny1001
haldy a výsypky6305
Břehy tekoucích vod2203
ovocné sady bez bylinné vegetace4359059
údolní jasanoolšové luhy1001
00000000302
Polní biotopy3001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
lesostepní doubravy1001
suché křoviny2003
alpínské trávníky1202
Kultury listnáčů2001
dubohabřiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019