Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 22x 9x 735x 75x 841x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 26x 11x 392x 29x 458x

Literatura

© Ota Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (520 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 110 110 17 132
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 53 49 3 65
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 125 101 11 131
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 23 83 0 46
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 64 76 17 74
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 25 41 4 48
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 1 3 11
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 3
dvSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (471 použitých nálezů)
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 43 59 0 59
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 85 55 0 58
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 12 11 2 16
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 14 0 15
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 14 19 13 21
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 0 6
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 4 3 9
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 19 28 0 17
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 1 6 13
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 1 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 3 1 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 10 0 10
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 9 1 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 18 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 15 7 3 11
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 4 0 4
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 9 0 11
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 1 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 8 0 7
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 15 1 12
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 15 4 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 4 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 5 0 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 3
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 5 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 4 0 5
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 2 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 1 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 0 3
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 3 0 5
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 1 0 4
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 6 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 10 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 5 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 12 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 15 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 6 1 4
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 5 0 5
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 3 0 5
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 6 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 10 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020