Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 11x 5x 397x 98x 511x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 6x 226x 33x 278x

Literatura

 © Oto Zimmermann

BACKGROUND: Pesticides or plant protection products (PPPs) are risky for spiders in or near agricultural landscapes. However, the risks posed by pesticides to spiders are largely understudied compared with the risks to pollinators. Here, we investigated the distribution of PPPs in adult females, cocoons and webs with prey remnants of Phylloneta impressa.

RESULTS: Three sample types were collected from the tops of rapeseed on 18 July (before the harvest). Three different ultraperformance liquid chromatograph coupled with triple-quadrupole tandem mass spectrometer (UHPLC–QqQ–MS/MS) analyses were performed: (i) pesticides and selected metabolites; (ii) quaternary ammonium pesticides (quats); and (iii) pyrethroids. Overall, 23 compounds, 22 pesticides and the metabolite imidacloprid-urea were detected. The array of pesticides was largest in webs with prey remnants, and according to evaluation via redundancy analysis (RDA), pesticides were similar in spiders and cocoons; however, data inspection revealed differences in pesticide distribution among these samples. Clothianidin was detected in only female spiders, whereas thiamethoxam prevailed in webs with remnants of prey, and acetamiprid, thiacloprid and imidacloprid were found in all three matrices. One of the most abundant compounds was chlormequat, indicating that quats should be considered a possible risk for these spiders. None of the pyrethroids were detected despite being applied in the sampling area, indicating rapid biodegradation. By contrast, some pesticides were detected despite not being applied in the field, indicating that the source of contamination is prey or particles carried by wind and attached to webs.

CONCLUSION: Overall, the results indicate the different distribution or behavior of several pesticides in the spider matrices.

© 2019 Society of Chemical Industry © Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců. © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (534 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 119 122 14 135
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 31 44 3 52
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 123 101 11 132
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 21 83 0 43
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 51 60 17 65
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 31 37 4 50
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 19 3 6 24
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 6 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 12 9 0 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 13 8 0 11
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (488 použitých nálezů)
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 132 116 0 122
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 14 19 13 21
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 0 6
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 4 3 10
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 19 28 0 17
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 1 6 13
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 1 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 4 1 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 12 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 18 8 3 14
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 4 0 4
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 9 1 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 18 0 11
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 5 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 6 6 0 9
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 1 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 9 0 8
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 15 1 12
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 9 0 10
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 5 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 5 0 7
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 5 0 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 4 2 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 14 4 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 4 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 1 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 2 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 6 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 5 0 5
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 6 1 4
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 12 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 14 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 6 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 5 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 5 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 3 0 5
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
HliníkSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 10 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy