Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 11x 5x 396x 85x 497x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 6x 226x 31x 276x

Literatura

© Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

© Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.© Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (524 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 106 118 14 127
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 31 41 3 50
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 123 101 11 132
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 21 83 0 43
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 51 60 17 65
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 31 37 4 50
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 19 3 6 24
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 6 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 12 9 0 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 13 8 0 11
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (478 použitých nálezů)
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 132 116 0 122
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 14 19 13 21
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 0 6
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 4 3 9
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 19 28 0 17
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 1 6 13
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 1 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 3 1 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 10 0 10
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 9 1 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 18 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 15 7 3 11
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 4 0 4
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 5 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 6 6 0 9
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 1 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 9 0 8
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 15 1 12
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 9 0 10
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 5 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 5 0 7
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 5 0 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 14 4 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 4 2 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 2 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 1 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 6 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 6 1 4
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 5 0 5
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 5 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 6 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 3 0 5
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 12 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 14 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 5 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 10 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020