Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 192x 26x 220x

Philodromus albidus Kulczyński, 1911

České jménolistovník skvrnitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy220 nálezů, 47 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM?
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (100 použitých nálezů)
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr617116
Žlutá miska1001
Zemní past63010
Smyk1214024
Nárazová past145015
Sklepávání925525
Eklektor1808
Potrava rákosníků1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky3313
dubohabřiny1858
výsadby jehličnanů0101
skalní stepi na vápenci0101
horské bučiny1001
suché křoviny2205
travnaté stepi1303
Lesní okraje1606
lesostepní doubravy5104
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Louky1304
Louky a pastviny0201
obilná pole0101
údolní jasanoolšové luhy1909
mokré louky2203
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1202
Břehy tekoucích vod1405
bahnité břehy0101
písčiny0101
ovocné sady bez bylinné vegetace3304
A1211003809
bažinné olšiny2103
Močály0101
Lesy1203
podmáčené smrčiny0301
Lesní cesta1001
kamenité suti nižších poloh0101
Přirozené lesy1303
horské smrčiny0201
lužní lesy nížin0001
Kultury listnáčů3201
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019