Kvadráty: 6968
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x 4x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 3x 3x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 3x 3x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 5x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 5x 5x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 3x 3x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 3x 3x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 3x 5x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 3x 3x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 3x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 5x 5x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 5x 7x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 3x 5x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 15 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 15 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019