Kvadráty: 6968
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Metopobactrus ascitus Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (257 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 12 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 6 0 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 12 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 6 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 6 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 26 20 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 4 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 10 4 0 5
Ceratinella major Kulczyński, 1894 3 0 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 3 0 0 3
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 3 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 12 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 10 2 2 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 60 12 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 106 4 0 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 4 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 24 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 8 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 3 0 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 9 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 19 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 7 0 0 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 21 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 15 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 2 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 2 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 3 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 3 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (257 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 12 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 6 0 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 12 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 6 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 6 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 26 20 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 4 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 10 4 0 5
Ceratinella major Kulczyński, 1894 3 0 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 3 0 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 3 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 12 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 10 2 2 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 60 12 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 106 4 0 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 4 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 24 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 8 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 3 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 9 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 19 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 21 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 3 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 3 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 2 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 2 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 5 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 15 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy