Kvadráty: 6968
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Metopobactrus ascitus Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (187 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 12 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 6 0 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 12 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 6 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 6 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 26 20 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 4 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 10 4 0 5
Ceratinella major Kulczyński, 1894 3 0 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 3 0 0 3
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 3 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 12 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 10 2 2 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 60 12 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 106 4 0 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 4 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 24 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 8 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 3 0 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 9 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 19 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 7 0 0 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 21 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 15 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (187 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 12 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 6 0 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 12 0 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 6 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 6 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 26 20 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 4 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 10 4 0 5
Ceratinella major Kulczyński, 1894 3 0 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 3 0 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 3 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 12 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 10 2 2 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 60 12 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 106 4 0 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 4 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 24 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 8 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 3 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 9 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 19 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 0 0 3
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 21 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 4 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 2 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 2 15 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy