Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 80× 59× 139×

Zelotes aurantiacus Miller, 1967

České jménoskálovka oranžová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy139 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (139 použitých nálezů)
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past13180090
Prosev0202
Neurčeno1211040
Smyk2002
Individuální sběr3205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (139 použitých nálezů)
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy3524015
Neurčeno5539071
Dubohabřiny0101
Suché doubravy178011
Okraje silnic4302
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Suché louky1010013
Reliktní bory na skalách7305
Vnější stěny budov0101
Skalní stepi na vápenci3205
Acidofilní bory4204
Lesní okraje3203
Přirozené lesy2001
Suché křoviny2001
Suťové a roklinové lesy1001
Louky1001
Lesy1001
Výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy