Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 80x 28x 108x

Zelotes aurantiacus Miller, 1967

České jménoskálovka oranžová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy108 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8748060
Smyk2002
Prosev0101
Individuální sběr3205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (65 použitých nálezů)
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LCSamciSamiceMláďataNálezy
lesostepní doubravy1001
Cesty, silnice4302
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Xerotermy na jiných podkladech1010013
Reliktní bory na skalních podkladech7305
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech3205
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy123010
Acidofilní bory4204
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3324013
Lesní okraje3203
Přirozené lesy2001
Trnkové křoviny2001
Suťové a roklinové lesy1001
Louky1001
Lesy1001
Smrkové monokultury1001
 SamciSamiceMláďataNálezy