Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 145x 27x 172x

Zelotes aurantiacus Miller, 1967

České jménoskálovka oranžová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy172 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8948062
Prosev1102
Individuální sběr1203
?0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (64 použitých nálezů)
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LCSamciSamiceMláďataNálezy
okraje silnic4302
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
travnaté stepi1010013
reliktní bory na skalách7305
ruderály0101
skalní stepi na vápenci3205
dubohabřiny123010
Acidofilní bory4204
lesostepní doubravy3324013
Lesní okraje3203
Přirozené lesy2001
suché křoviny2001
suťové a roklinové lesy1001
Louky1001
Lesy1001
výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019