Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 4x 198x 25x 227x

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy227 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (141 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr812013
Prosev1549033
Zemní past12842087
Smyk3104
Sklepávání0202
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (148 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kultury listnáčů20208
výsadby listnáčů1001
Suťové lesy1102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy27508
Kamenité sutě5003
Pískovna1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Lesní okraje5507
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1330025
Pískovcová skalní města11004
Reliktní bory na skalních podkladech2304
Xerotermy na jiných podkladech5605
Skály nižších a středních výšek0101
Přirozené lesy2204
Písečné přesypy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
Lužní lesy1405
Květnaté bučiny3205
Vlhké louky1001
Lesy711013
Horské buko-jedlové lesy1503
Haldy a výsypky0101
Floristicky pestré křoviny0102
Smrkové monokultury16508
Rákosiny, orobincové porosty2001
Polní meze1102
Vrchoviště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy11607
Acidofilní bory10708
Kamenolom1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les10004
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Kultury jehličnanů2201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020