Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 198× 37× 239×

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy239 nálezů, 82 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (239 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1853038
Vysavač0101
Zemní past13042089
Smyk3407
Individuální sběr912014
Neurčeno8764386
Sklepávání0202
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (239 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny1101
Horské bučiny2604
Ruderály0101
Neurčeno8060386
Suché doubravy1430026
Vlhké lesní lemy1001
Výsadby listnáčů21209
Suťové a roklinové lesy1102
Lužní lesy nížin289013
Kamenité suti nižších poloh5003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Skalní stepi na vápenci1001
Lesní okraje5507
Stinné skály nižších poloh11105
Reliktní bory na skalách2304
Suché louky5605
Přirozené lesy2204
Písčiny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
Bučiny nižších poloh4206
Mokré louky1001
Lesy711013
Haldy a výsypky0101
Suché křoviny10106
Výsadby jehličnanů18709
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Pastviny1102
Rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Lesostepní doubravy11607
Acidofilní bory10708
Kamenolomy1001
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
 SamciSamiceMláďataNálezy