Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 4x 198x 28x 230x

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy230 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (230 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač0101
Zemní past12942088
Individuální sběr912014
Neurčeno8764386
Prosev1549033
Smyk3104
Sklepávání0202
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (230 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1430026
Vlhké lesní lemy1001
Kultury listnáčů20208
Výsadby listnáčů1001
Suťové lesy1102
Neurčeno7855379
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy27508
Kamenité sutě5003
Pískovna1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Lesní okraje5507
Pískovcová skalní města11004
Reliktní bory na skalních podkladech2304
Xerotermy na jiných podkladech5605
Skály nižších a středních výšek0101
Přirozené lesy2204
Písečné přesypy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
Lužní lesy1405
Květnaté bučiny3205
Vlhké louky1001
Lesy711013
Horské buko-jedlové lesy1503
Haldy a výsypky0101
Floristicky pestré křoviny0102
Smrkové monokultury16508
Rákosiny, orobincové porosty2001
Polní meze1102
Vrchoviště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy11607
Acidofilní bory10708
Kamenolom1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les10004
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Kultury jehličnanů2201
 SamciSamiceMláďataNálezy