Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 8x 345x 23x 376x

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy376 nálezů, 75 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (141 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5609
Prosev2459043
Zemní past12539084
Sklepávání0101
Smyk0101
Eklektor0202
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (147 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů1001
dubohabřiny1431027
lužní lesy nížin27508
kamenité suti nižších poloh5003
pískovny1001
skalní stepi na vápenci1001
Lesní okraje5507
osluněné skály nižších poloh11105
reliktní bory na skalách2304
travnaté stepi5605
Přirozené lesy2204
písčiny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
údolní jasanoolšové luhy1405
bučiny nižších poloh4206
mokré louky1001
Lesy711013
horské bučiny1503
haldy a výsypky0101
suché křoviny10106
výsadby jehličnanů18507
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Kultury listnáčů19007
mezofilní louky1102
rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
lesostepní doubravy11607
Acidofilní bory10708
kamenolomy1001
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
21211100202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019