Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 198× 29× 231×

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

České jménopavučenka lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy231 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (231 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1650034
Vysavač0101
Zemní past12942088
Individuální sběr912014
Neurčeno8764386
Smyk3104
Sklepávání0202
Eklektor0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (231 použitých nálezů)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské bučiny2604
Ruderály0101
Suché doubravy1430026
Vlhké lesní lemy1001
Výsadby listnáčů21209
Suťové a roklinové lesy1102
Neurčeno7855379
Lužní lesy nížin289013
Kamenité suti nižších poloh5003
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Skalní stepi na vápenci1001
Lesní okraje5507
Stinné skály nižších poloh11105
Reliktní bory na skalách2304
Suché louky5605
Přirozené lesy2204
Písčiny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
Bučiny nižších poloh4206
Mokré louky1001
Lesy711013
Haldy a výsypky0101
Suché křoviny10106
Výsadby jehličnanů18709
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Pastviny1102
Rašeliniště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Lesostepní doubravy11607
Acidofilní bory10708
Kamenolomy1001
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
 SamciSamiceMláďataNálezy