Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Not endangered 4x 198x 24x 226x

Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)

Czech namepavučenka lesní
Threat levelNot endangered
Records226 nálezů, 75 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (141 used records)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr812013
Prosev1549033
Zemní past12842087
Smyk3104
Sklepávání0202
Eklektor0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (147 used records)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů1001
dubohabřiny1102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy27508
Kamenité sutě5003
Pískovna1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Lesní okraje5507
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1330025
Pískovcová skalní města11004
Reliktní bory na skalních podkladech2304
Xerotermy na jiných podkladech5605
Skály nižších a středních výšek0101
Přirozené lesy2204
Písečné přesypy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6206
Lužní lesy1405
Květnaté bučiny3205
Vlhké louky1001
Lesy711013
Horské buko-jedlové lesy1503
Haldy a výsypky0101
Floristicky pestré křoviny0102
Smrkové monokultury16508
Rákosiny, orobincové porosty2001
Kultury listnáčů19007
Polní meze1102
Vrchoviště1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy11607
Acidofilní bory10708
Kamenolom1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les10004
Polní biotopy0401
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Kultury jehličnanů2201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020