Kvadráty: 5957
  Nálezy podle období
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 1x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 1x 3x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 1x 3x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 1 1 1 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 2 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 5 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 4 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 1 1 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 2 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 5 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019