Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 10x 684x 71x 771x

Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka jarní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy771 nálezů, 207 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (506 použitých nálezů)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr668917123
Prosev20421543
Zemní past15511335229
Sklepávání77213
Smyk15391239
Eklektor22333659
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (489 použitých nálezů)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty vysokých ostřic416013
Lesní okraje1111018
Močály1123529
vlhké lesní lemy1001
Slaniska1001
Suťové lesy2111
bučiny nižších poloh1001
lužní lesy nížin1001
Vrchoviště510010
Lesy25292656
Kamenité sutě3305
Přechodová rašeliniště4607
Bylinné porosty na březích potoků a řek86414
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1713518
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1203
Slatiniště86111
Kulturní lesy611414
Vlhké louky17201634
Horské buko-jedlové lesy0502
Rákosiny, orobincové porosty712217
Podmáčené smrčiny0202
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy35711
Ovocné sady3305
Písečné přesypy0404
Lužní lesy1111218
Cesty, silnice0312
Kultury listnáčů81219
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0801
Reliktní bory na skalních podkladech51409
Smrkové monokultury10151427
Skály nižších a středních výšek0101
Xerotermy na jiných podkladech5408
Pastviny1102
Pískovna0324
Mezofilní louky2303
Suťové a roklinové lesy1102
Borové monokultury2204
Xerotermní travinobylinná společenstva5307
Kultury jehličnanů5025
Štěrkové lavice1001
Louky7629
Lesní cesta2002
Haldy a výsypky0003
Urbánní biotopy4205
Bažinné olšiny116012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4115
Pole1001
Polní meze1112
Břehy tekoucích vod412112
Kamenolom1001
Přirozené lesy4005
Vegetace obnažených den0101
Rašelinné březiny a bory0002
Rašeliniště a slatiniště0203
Pozemní komunikace0311
Květnaté bučiny2203
Křoviny a skupiny stromů mimo les3405
Acidofilní bory66010
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Lesní paseky3203
Acidofilní bukové bučiny1001
Ruderály1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3103
Kácené vrbové křoviny1001
Luční úhory1001
Bylinný lem lesa0202
Stojaté a pomalu tekoucí vody4002
Pískovcová skalní města0202
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6204
Trnkové křoviny3201
Interiéry budov0101
 SamciSamiceMláďataNálezy