Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 12x 19x 1172x 64x 1267x

Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka jarní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1267 nálezů, 205 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (502 použitých nálezů)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr579215111
Zemní past15910634226
Prosev12321643
Sklepávání106414
Smyk18451244
Eklektor22323658
10001
Potrava rákosníků0101
ra1001
?0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (484 použitých nálezů)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké lesní lemy1001
mokré louky18191634
dubohabřiny2014620
bučiny nižších poloh4205
lužní lesy nížin45713
rašeliniště917019
Lesy25292656
kamenité suti nižších poloh3305
bylinné porosty břehů86414
horská vřesoviště1203
luční ostřicové mokřady85110
výsadby jehličnanů23272049
horské bučiny0502
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod712217
ostřicové porosty stojatých vod415012
podmáčené smrčiny3305
bahnité břehy1202
Močály1023528
ovocné sady bez bylinné vegetace3305
písčiny0404
údolní jasanoolšové luhy1111218
okraje silnic0312
Kultury listnáčů81219
Skalní a suťové biotopy0101
skalní stepi na vápenci0801
Lesní okraje1010017
reliktní bory na skalách51409
osluněné skály nižších poloh0303
travnaté stepi5408
pastviny1102
pískovny0324
mezofilní louky3415
suťové a roklinové lesy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva5307
štěrkové břehy řek1001
Louky7629
Lesní cesta2002
haldy a výsypky0003
ruderály5206
bažinné olšiny116012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4115
obilná pole1001
Břehy tekoucích vod412112
kamenolomy1001
Přirozené lesy4005
00000001102
rašelinné bory0002
Pozemní komunikace0311
suché křoviny6606
Acidofilní bory66010
paseky3203
vrbové křoviny1001
úhory1001
suché lesní lemy0202
Stojaté a pomalu tekoucí vody4002
lesostepní doubravy6204
interiéry budov0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020