Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 10× 684× 93× 793×

Neriene clathrata (Sundevall, 1830)

České jménoplachetnatka jarní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy793 nálezů, 220 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Martin Vašíček
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (793 použitých nálezů)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač0201
Individuální sběr6810018136
Prosev24432046
Zemní past15511535231
Smyk15411242
Neurčeno9715818265
Sklepávání77213
Eklektor22333659
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (793 použitých nálezů)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály5407
Ostřicové porosty stojatých vod417114
Lesní okraje1111018
Reliktní bory na skalách615010
Výsadby jehličnanů23292051
Suché louky5509
Lužní lesy nížin1818934
Mokré louky17221636
Bylinné porosty břehů87415
Mezofilní louky3305
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod814319
Luční ostřicové mokřady86512
Močály1123529
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1203
Okraje silnic0413
Neurčeno11215236282
Dubohabřiny1102
Vlhké doubravy0101
Vlhké lesní lemy1203
Slaniska1001
Suťové a roklinové lesy3213
Bučiny nižších poloh4205
Ostatní pole1002
Rašeliniště918020
Lesy25292656
Kamenité suti nižších poloh3305
Suché doubravy1713518
Porosty borůvek1203
Horské bučiny0502
Podmáčené smrčiny0202
Bahnité břehy1202
Ovocné sady s luční vegetací3305
Písčiny0404
Výsadby listnáčů81219
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápenci0801
Stinné skály nižších poloh0303
Pastviny2214
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0324
Xerotermní travinobylinná společenstva5307
Štěrkové břehy řek1001
Louky7629
Lesní cesta2002
Haldy a výsypky0003
Mokřadní olšiny116012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4115
Břehy tekoucích vod412112
Kamenolomy1001
Přirozené lesy4005
Rašelinné bory0002
Pozemní komunikace0311
Suché křoviny6606
Acidofilní bory66010
Paseky3203
Horské smrčiny3103
Úhory1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody4002
Lesostepní doubravy6204
Interiéry budov0101
 SamciSamiceMláďataNálezy