Kvadráty: 5855
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 4x 4x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 6x 6x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 4x 4x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 6x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 6x 6x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 4x 4x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 38 12 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 44 6 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 12 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 69 13 11 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 4 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 3 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 12 8 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 2 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (139 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 1 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 38 12 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 2 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 44 6 1 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 12 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 69 13 12 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 4 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 3 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 12 8 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 2 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 2 3 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 2 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 3 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 4 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019