Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 4x 285x 8x 299x

Floronia bucculenta (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka přízemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy299 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past931644
Individuální sběr626322
Žlutá miska0101
Prosev219113
Smyk2474424
Sklepávání0404
ra1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů3907
mokré louky415213
ostřicové porosty stojatých vod0614
rašelinné bory1001
horské bučiny0101
bažinné olšiny1126110
lesostepní doubravy0303
Močály828414
ovocné sady bez bylinné vegetace1102
Břehy tekoucích vod1904
údolní jasanoolšové luhy0202
písčiny1101
luční ostřicové mokřady3805
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2707
rašeliniště21904
haldy a výsypky0001
Lesní okraje0807
pískovny0101
Kultury listnáčů0603
lužní lesy nížin1001
Přirozené lesy1103
Louky4304
Pozemní komunikace0101
ruderály0101
výsadby jehličnanů0203
dubohabřiny3001
suché křoviny2305
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
paseky0202
mezofilní louky1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019