Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 175× 21× 199×

Floronia bucculenta (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka přízemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy199 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (199 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2158121
Individuální sběr429526
Prosev220216
Zemní past1030644
Neurčeno2684281
Žlutá miska0101
Sklepávání19110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (199 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky419016
Ostřicové porosty stojatých vod1838
Rašeliniště21915
Močály829415
Luční ostřicové mokřady3906
Lužní lesy nížin1304
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2909
Neurčeno1355670
Bylinné porosty břehů3907
Slaniska0021
Pastviny0001
Rašelinné bory1001
Horské bučiny0101
Mokřadní olšiny1126110
Lesostepní doubravy0303
Ovocné sady s luční vegetací1102
Břehy tekoucích vod1904
Písčiny1101
Haldy a výsypky0001
Lesní okraje0807
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Výsadby listnáčů0603
Přirozené lesy1103
Louky4304
Pozemní komunikace0101
Ruderály0101
Výsadby jehličnanů0203
Dubohabřiny3001
Suché křoviny2305
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Paseky0202
Mezofilní louky1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy