Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 175x 11x 189x

Floronia bucculenta (Clerck, 1757)

České jménoplachetnatka přízemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy189 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2158121
Individuální sběr422519
Zemní past1030644
Žlutá miska0101
Prosev219114
Sklepávání19110
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (119 použitých nálezů)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky417014
Porosty vysokých ostřic1636
Lužní lesy0303
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Slaniska0021
Rašelinné březiny a bory1001
Horské buko-jedlové lesy0101
Bažinné olšiny1126110
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0303
Bylinné porosty na březích potoků a řek2906
Močály828414
Ovocné sady1102
Břehy tekoucích vod1904
Písečné přesypy1101
Slatiniště3805
Rákosiny, orobincové porosty2707
Přechodová rašeliniště0101
Haldy a výsypky0001
Lesní okraje0807
Pískovna0101
Kultury listnáčů0603
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Rašeliniště a slatiniště21803
Přirozené lesy1103
Louky4304
Pozemní komunikace0101
Ruderály0101
Kultury jehličnanů0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3001
Trnkové křoviny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0202
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Borové monokultury0102
Lesní paseky0202
Křovinatý plášť lesa1101
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy