Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Not endangered 1x 2x 175x 9x 187x

Floronia bucculenta (Clerck, 1757)

Czech nameplachetnatka přízemní
Threat levelNot endangered
Records187 nálezů, 78 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (107 used records)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr422318
Zemní past1030644
Žlutá miska0101
Prosev219114
Smyk2157120
Sklepávání19110
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (117 used records)
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy0303
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Slaniska0021
Porosty vysokých ostřic1615
Vlhké louky416013
Rašelinné březiny a bory1001
Horské buko-jedlové lesy0101
Bažinné olšiny1126110
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0303
Bylinné porosty na březích potoků a řek2906
Močály828414
Ovocné sady1102
Břehy tekoucích vod1904
Písečné přesypy1101
Slatiniště3805
Rákosiny, orobincové porosty2707
Přechodová rašeliniště0101
Haldy a výsypky0001
Lesní okraje0807
Pískovna0101
Kultury listnáčů0603
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Rašeliniště a slatiniště21803
Přirozené lesy1103
Louky4304
Pozemní komunikace0101
Ruderály0101
Kultury jehličnanů0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3001
Trnkové křoviny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0202
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Borové monokultury0102
Lesní paseky0202
Křovinatý plášť lesa1101
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020