Kvadráty: 5354
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 20× 20×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 11× 11×
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 12× 12×
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pelecopsis mengei Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Taranucnus setosus Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Silně ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 13× 13×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 14×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 11×
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 11× 11×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 10× 10×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 22× 22×
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 18× 18×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 14× 14×
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kempeleni Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (529 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 189 11 0 20
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 1 1 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 12 5 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 24 8 1 10
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 16 2 0 2
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 19 7 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 2 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 9 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 2 0 4
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 2 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 96 5 1 12
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 27 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 10 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 17 0 11
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 4 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 9 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 59 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 20 1 0 8
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 110 5 1 7
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 130 15 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 7 3 10
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 500 42 1 10
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 98 43 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 18 18 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 4 1 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 18 2 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 323 85 2 21
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 63 12 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 75 5 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 36 17 1 18
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 39 7 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 31 9 0 8
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 3 1 12
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 1 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 11 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 1 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 3
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 1 0 5
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 4
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 38 5 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 4 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 12 1 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 14 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 12 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 11 23 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 10 20 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 28 23 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 3 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 0 2 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 10 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 1 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 16 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 11 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 7 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 1 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 11 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 14 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 10 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 1 1
Neon valentulus Falconer, 1912 5 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (529 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 1 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 11 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 27 4 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 10 0 3
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 11 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 16 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 103 18 1 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 13 2 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 24 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 26 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 25 22 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 28 22 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 171 52 0 7
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 3 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 72 5 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 1 4
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 7 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 2 4
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 5 4 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 4 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 45 4 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 81 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 5 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 5 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 338 31 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 4 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 4 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 10 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 11 5 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 4 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 16 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 5 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 9 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 59 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 128 14 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 64 41 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 63 12 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 33 8 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 11 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 38 5 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 1 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 1 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 20 0 1 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 24 6 1 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 17 4 1 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 1 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 60 6 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 2
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 5 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 7 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 4 0 3
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 8 0 1 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 132 10 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 26 3 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 6 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 4 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 11 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 10 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 9 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 11 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 14 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 35 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 81 6 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 2 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 13 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 18 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy