Kvadráty: 5354
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 20x 20x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 3x 3x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 5x 5x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 3x 3x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 11x 11x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 5x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 4x 4x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 1x 6x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 11x 11x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis mengei Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Taranucnus setosus Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Silně ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 13x 13x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 14x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11x 11x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 11x 11x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 6x 6x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 22x 22x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 5x 5x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 7x 7x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 18x 18x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 9x 9x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 14x 14x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 3x 3x
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 2x 3x
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 3x 3x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 4x
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Xysticus kempeleni Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (529 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 189 11 0 20
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 1 1 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 12 5 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 24 8 1 10
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 16 2 0 2
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 19 7 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 2 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 9 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 2 0 4
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 2 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 96 5 1 12
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 27 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 10 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 17 0 11
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 4 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 9 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 59 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 20 1 0 8
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 110 5 1 7
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 130 15 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 7 3 10
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 500 42 1 10
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 98 43 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 18 18 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 4 1 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 18 2 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 323 85 2 21
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 4 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 63 12 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 75 5 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 36 17 1 18
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 39 7 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 31 9 0 8
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 3 1 12
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 1 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 11 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 1 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 3
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 1 0 5
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 4
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 38 5 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 4 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 12 1 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 14 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 4 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 12 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 11 23 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 10 20 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 28 23 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 3 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 0 2 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 10 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 1 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 16 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 11 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 7 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 1 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 11 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 14 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 10 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 1 1
Neon valentulus Falconer, 1912 5 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (529 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 1 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 11 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 27 4 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 10 0 3
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 11 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 16 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 103 18 1 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 13 2 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 24 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 26 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 25 22 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 28 22 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 171 52 0 7
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 3 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 72 5 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 1 4
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 4 7 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 2 4
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 5 4 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 4 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 45 4 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 81 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 5 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 5 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 338 31 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 2 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 4 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 4 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 10 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 11 5 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 4 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 16 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 5 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 9 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 59 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 128 14 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 64 41 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 63 12 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 33 8 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 11 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 38 5 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 1 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 1 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 1 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 20 0 1 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 24 6 1 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 17 4 1 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 1 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 60 6 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 2
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 5 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 7 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 4 0 3
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 8 0 1 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 132 10 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 26 3 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 6 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 4 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 11 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 10 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 9 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 11 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 14 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 35 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 81 6 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 2 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 13 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 18 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy